Производ Прибор

Елементи хидрауличког прибора:

 • Манометри (класични и вишеканални)
 • Механички притисни прекидачи
 • Електронски притисни прекидачи
 • Оптички показивачи нивоа
 • Нивопрекидачи
 • Контактни термометри
 • Термостати
 • Компензатори
 • Штапни грејачи
 • Измењивачи топлоте: уље-вода
 • Измењивачи топлоте: уље-ваздух
 • Хидрауличка и мерна црева
 • Хидраулички прикључци
 • Конектори
 • Носачи картица
 • Славине, неповратни вентили и други вентили
 • Пригушивачи пулзација
 • Изузетно квалитетне славине фирме PISTER Kugelhähne GmbH, као део Rexroth-продајног програма


          Видети детаљније – Линк

КОНТАКТ

 • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
 • Технодел д.о.о.
 • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
 • info@tehnodel.rs
 • www.tehnodel.rs
 • +381 11 4074-455
 • - fax +381 11 3410-949
 • +381 63 309-409