Производ Нови производи

Нови производи и техничка решења из области хидраулике:

 • SYTRONIX – хидрауличке пумпе са синхроним Е-моторима са контролером или са фреквентно-регулисаним асинхроним Е-моторима 
 • Hägglunds CA 10 – 40,  Погон (хидр. мотор)
 • Hägglunds Due - Компактни погон (хидр. мотор)
 • IndraMotion MLC 13VRS, Програмабилни логички контролер за хидрауличке осе
 • VT-HMC, Управљачки контролер за хидрауличке осе
 • IAC, Више-мрежни индиректно управљани регулациони вентил
 • ABPAC, Основни хидраулички агрегат
 • 25 TE, Нови повратни филтер робусне конструкције
 • 450 FEN ген. 2X, Филтер
 • LFA уградни вентил за ограничење притиска према PED стандарду
 • Разводни вентил вел.6 са индуктивним граничним прекидачем у EX заштити (ATEX)
 • PGH55, Нова зупчаста пумпа са унутрашњим озубљењем
 • A4VHO, пумпа високог притиска
 • SYDFED, Систем за регулацију притиска и протока
 • A10VSO 23, Аксијално-клипна пумпа у EX заштити (ATEX)
 • A2FM/A2FE, Аксијално-клипни мотор у EX заштити (АТЕX)
 • A1VO, Аксијално-клипна пумпа
 • A10 FZG/FZO, Аксијално-клипна пумпа
 • A10 VZG/VZO, Аксијално-клипна пумпа
 • Цилиндарски модул високих перформанси
 • Електро-механички цилиндар (EHC)

КОНТАКТ

 • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
 • Технодел д.о.о.
 • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
 • info@tehnodel.rs
 • www.tehnodel.rs
 • +381 11 4074-455
 • - fax +381 11 3410-949
 • +381 63 309-409