Производ Компоненте у ЕХ заштити

Компоненте

Компоненте у ЕX заштити (по АТЕX нормама)

·         Цилиндри
·         Вентили (он/оф)
·         Пропорционални вентили
·         Сервовентили
·         Електроника
·         Управљачки блокови
·         Пумпе

Видети детањније - линк

КОНТАКТ

  • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
  • Технодел д.о.о.
  • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
  • info@tehnodel.rs
  • www.tehnodel.rs
  • +381 11 4074-455
  • - fax +381 11 3410-949
  • +381 63 309-409