Производ Индустријска хидраулика

Хидраулика за индустријске машине

 • Пумпе
 • Мотори
 • Цилиндри
 • Класични (он/оф) вентили
 • Пропорционални и сервовентили
 • Управљачки блокови и плоче
 • Електроника 
 • Пумпно-регулациони системи (SYDFE... и др.)
 • Хидраулички агрегати, стандардни, модуларни, према захтеву купца
 • Сепаратна кола за филтрирање и хлађење
 • Акумулатори
 • Системи са секундарном контролом


Specijalni sistemi
 • LHC - Велики хидраулички цилиндри
 • HÄGGLUNDS - Радијално-клипни мотори и комплетни системи
 • SYTRONIX - Специјални пумпни системи са асинхроним моторима са фреквентном регулацијом или са синхроним моторима са контролерима

Компоненте из области индустријске хидраулике - Линк

Велики хидраулички цилиндри (LHC)

Фирма Bosch Rexroth је светски лидер у производњи великих хидрауличких цилиндара према захтеву купца у многим индустриским гранама, а у зависности од захтева везаних за одређену примену.
У програму су цилиндри пречника клипа од 200 mm па све до 1500 mm и радни ходови до 24,000 mm. 

Додатно у програму фабрике су и хидраулички клипни акумулатори са CE сертификатом, стандардних пречника клипа 360mm и 500mm, дужина до 5.500mm, брзине кретања клипа до 3.500 mm/s и притисака до 220bar.

Велики хидраулички цилиндри се користе између осталог у следећим областима:
- водопривреда (погон предтурбинских затварача, сегментних затварача на преливним пољима, погон затаварача на бродским преводницама итд)
- металургија (AGC цилиндри - за регулацију зазора, тј. дебљине лима код ваљачких станова итд)
- рударство - погонски системи код рото-багера, транспортери гусеничари итд.
- пресе
- бродоградња
- нафтне платформе
- транспорта техника и др.

Водећа фабрика великих хидрауличких цилиндара и развојни центар се налази у Boxtel-у, у Холандији, а фабрике у Кини у Wujin-у и у Бразилу су опремљене високим производним капацитетима и вођене су и контролисане од стране центра у Холандији, тако да је технологија израде цилиндара а самим тим и њихов квалитет идентичан у свим фабрикама.
За сваку специфичну примену или пак захтев купца, пројектује се цилиндар од стране Rexroth-специјалиста, узимајући у виду услове рада, радне притиске, захтеве купца за тип везе цилиндра са конструкцијом, као и оптималан триболошки систем који се састоји из клипа и клипњаче, одговарајућих заптивача и радног флуида.

ENDUROQ површинска заштита клипњача представља изузетно квалитетан вид заштите (серије 2000 и 3000)

Код ENDUROQ серије 2000 заштитни слој у виду металa у праху, следећег састава:
 • никл (Ni)
 • хром (Cr)
 • молибден (Mo)
 • волфрам (W)
се наноси на основни материјал клипњаче HVOF технологијом, тј. у термалној струји продуката сагоревања кисеоника. Наноси се у једном слоју код заштите ENDUROQ 2000 до дебљине од 250 µm или код заштите ENDUROQ 2200 у два слоја до укупне дебљине од 400 µm.


Код ENDUROQ серије 3000 наноси се заштита у завареном слоју специјалном технологијом заваривања-PTA (лук заштићен у струји плазме) и она се користи за израду цилиндара који раде у изузетно тешким условима рада, на пример у контакту са морском водом (нафтне платформе) итд.

На захтев купца, могуће је извести и конвенционалне системе заштите и то хромну заштиту (на пример у два слоја, 2x50µm) или квалитетнију варијанту никл-хром (први слој никл 60µm и други слој хром 40µm).

CIMSmart je заштићени интегрисани систем за мерење хода цилиндра и развијен је као надградња сензора CIMS MkIV. Заснива се на изради кружних профилисаних жљебова по целом радном ходу клипњаче, а пре наношења ENDUROQ заштите и одговарајуће завршне обраде површине. Специјално развијен и изузетно квалитетан CIMS сензор са припадајућом електроником (Robert Bosch - производ) даје податак о дужини хода у облику пулсева у RS422 формату. Та информација се за потребе синхронизације рада цилиндра може користити од стране PLC модула или пак претворити у аналогни сигнал 4-20mA преко одговарајућег претварача, који је такође у понуди. Могуће је уградити и више сензора на глави цилиндра, а због редудантности система мерења. Поред основне функције мерења хода, CIMSmart пружа корисницима додатну могућност праћења, тј. мониторинга параметара рада система, као што су: температура уља, бројање ходова у оквиру дефинисаних опсега, тренутна позиција, статус рада сензора итд, а све у циљу увида у рад система и правовремене сервисне реакције или превентивног одржавања.

CIMSmart - карактеристике:

 • Робусно кућиште CIMS сензора од висококвалитетних нерђајућих челика
 • Заштита IP68 (квалитетно заптивање/водонепропусност до 100m дубине у сланој води)
 • EX заштита (ATEX - зона 1)
 • Једноставна инсталација и пуштање у рад (plug&play)
 • Могућност једноставне замене претходних верзија CIMS сензора.
 • Изузетна прецизност и поузданост мерења у погледу независности од других електромагнетних извора (EMC)

Поред заштићеног Rexroth - бренда: мерног система CIMS, могуће је на захтев купца у Rexroth-ове велике цилиндре уградити и мерне системе следећих реномираних произвођача: Temposonics (MTS), WayCon и друге.

Детаљније о великим хидрауличким цилиндрима - Линк

HÄGGLUNDS - Радијално-клипни мотори и комплетни хидраулички системи

Hägglunds радијално-клипни мотори из Rexroth програма представљају најснажније, најробусније и најаквалитетније радијално клипне мотор на тржишту.
Одликују се слдећим својствима:
- Изузетан квалитет челика и трајност 
- Велики обртни моменти при релативно малим брзинама обртања (од 0 до макс. момента)
- Велики избор различитих типова CA, CB, CBM, CBP па до највећих МB.
- Примена у изразито неповољним условима рада
- Отпорност на ударна оптерећења
- Подношење великог броја укључивања и искључивања без последица на перформансе
- Једносатвнн инсталација и пуштање у рад
- Поуздан рад у сва 4 квадранта


Детаљне информације о HÄGGLUNDS моторима - Линк

SYTRONIX - Пумпни системи са подешљивим електромоторним погоном

SYTRONIX
- Велика уштеда енергије у односу на класичне системе
- Нижи ниво буке
- Једноставна инасталација и пуштање у рад
- Драстично смањење потребе за хлађењем
- Могућност ретрофита постојећих система уз помоћ Rexroth стручњака
- Смањење укупних трошкова рада постројења 

SYTRONIX - системи детаљније - линк

SYTRONIX - FcP, Пумпе са фреквентно-регулисаним асинхроним моторима. Могу да се уграде пумпе са константним протоком (зупчасте PGH, PGF) или са подешљивим аксијално-клипним пумпама (А10VSO, A4VSO). Користе се у отвореним хидрауличким колима, за регулацију притиска и протока. Примена: код машина алатки и др.

SYTRONIX - SvP, Пумпе са синхроним моторима и осним контролером. Користе се у отвореним хидрауличким колима за системе за рeгулацију притиска, протока, силе и позиције.


SYTRONIX - DFE, Пумпе са синхроним моторима и осним контролером. Користе се у затвореним хидрауличким колима за контролу позиције и снаге. Уграђују се пумпе


SYTRONIX - специјална конфигурација према захтеву

КОНТАКТ

 • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
 • Технодел д.о.о.
 • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
 • info@tehnodel.rs
 • www.tehnodel.rs
 • +381 11 4074-455
 • - fax +381 11 3410-949
 • +381 63 309-409