Производ Филтерска техника

Филтери за индустријску и мобилну примену изузетно високе ефикасности пречишћавања хидрауличких радиних медијума, са великим опсегом величина и прибор

 • Потисни филтери
 • Повратни филтери
 • Усисни филтери
 • Потисни филери за блоковску уградњу
 • Увртни филтери (патроне)
 • Ваздушни филтери, са наливним грлом
 • Ваздушни филери са одвлаживањем (силикагел)
 • Дупли филтери, потисни и повратни, са сегментним пребацивањем и др.
 • Показивачи запрљаности филтера (електрични и механички)
 • Агрегати за филтрирање и комплетно кондиционирање уља (покретни и стационарни)
 • Мерна техника (бројачи честица, уређаји за детекцију воде итд)
 • Филтерски улошци за Rexroth филтере и 100%-ни заменски филтерски улошци за филтерe познатих светских произвођача
 • Филтери за одеђене процесне флуиде, специјални филтери, филтери од нерђајућег челика (према захтеву)
 • Комплетан систем за комплетно кондиционирање већих количина уља и издвајање воде (VacuClean)

Филтери: детаљне информације - Линк

Системи за кондиционирање уља - Линк


Мерни уређаји - Линк


КОНТАКТ

 • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
 • Технодел д.о.о.
 • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
 • info@tehnodel.rs
 • www.tehnodel.rs
 • +381 11 4074-455
 • - fax +381 11 3410-949
 • +381 63 309-409