Примене у индустрији

Rexroth уљно-хидрауличке компоненте и системи имају значајну примену у бројним индустријским гранама, код великог броја различитих индустријских и мобилних машина и постројења. У свим конкретним применама уљна хидраулика са својом снагом, квалитетом, поузданошћу, флексибилношћу уградње и добром управљивошћу може заузети значајно место, а тиме ће и допринети успеху Вашег пројекта, било да се ради о појединачној машини или постројењу или пак серијској производњи машина.

За све специфичне области примене Bosch Rexroth AG има компетентне центре, тј. тимове специјалиста, који могу да пруже системску подршку тј. да пренесу своје обимно знање и искуство (know-how) и за потребе Вашег пројекта. Управо је Технодел д.о.о. Ваш контакт са тим центрима, тј. Технодел д.о.о. врши координацију директних Уговора код развојних пројеката, прототипова, серијских послова итд. Такође Технодел д.о.о. врши испоруку компонената и система за потребе реализације пројеката. Очекујемо Ваше захтеве у том смислу,  а у оквиру следећих Rexroth - пословних области:
 • Индустријске машине и инжењеринг
 • Мобилне примене
 • Фабричка аутоматизација

1. Индустријске машине и инжењеринг:

 
 • Архитектура у покрету (Погон кровних конструкција хала /стадиона и мостова)
 • Индустрија цемента
 • Хемијска индустрија
 • Водопривреда
 • Пловни багери
 • Енергетика (турбинска регулација и др.)
 • Мотори
 • Стакларска индустрија
 • Машине за хоризонтално бушење
 • Хидродинамичка истраживања
 • Пресе и машине за обраду деформацијом (пресе)
 • Бродоградња
 • Транспортна техника
 • Металургија
 • Обрада минерала
 • Рударство
 • Симулациона техника
 • Нафтне платформе
 • Експлоатација нафте и гаса (земни потенцијал)
 • Машине за обраду пластике и ливење под притиском
 • Индустрија папира и целулозе
 • Индустрија рециклаже и отпада
 • Прерада гуме
 • Опрема за бродоградилишта
 • Сценска техника
 • Индустрија шећера
 • Испитна и истраживачка делатност
 • Системи код друмских и железничких средстава (хлађење мотора итд)
 • Машине за бушење тунела
 • Машине за обраду дрвета


Детаљније о применама у индустрији - Линк

2. Мобилне примене

 1. Грађевинске машине -   видети детаљније - Линк
  • Багери
  • Утоваривачи
  • Булдозери
  • Ваљци
  • Финишери за асфалт
  • Бетонски миксери,
  • Бетонске пумпе
  • Дампери и др.

      2. Пољопривредне машине - видети детаљније - Линк
 • Комбајни
 • Трактори
 • Шумарске машине и др.

      3. Машине за манипулацију теретом-транспорт и претовар видети детаљније - линк
 • Виљушкари
 • Ауто-дизалице
 • Платформе и др.

      4. Друмска и комунална возила - видети детаљније - Линк
 • Аутобуси
 • Камиони
 • Смећаре
 • Посипачи соли и др.
 

3. Фабричка аутоматизација

 • Монтажа и руковање
 • Аутомобилска индустрија
 • Машине алатке за обраду резањем (стругови, обрадни центри и др.)
 • Машине за штампу и даљу обраду
 • Паковање и прерада
 • Техника полупроводника
 • Соларна техника

Rexroth - иновативна решења за CNC машине и друге напредне технологије

Детаљније о примени у фабричкој аутоматизацији - Линк

КОНТАКТ

 • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
 • Технодел д.о.о.
 • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
 • info@tehnodel.rs
 • www.tehnodel.rs
 • +381 11 4074-455
 • - fax +381 11 3410-949
 • +381 63 309-409