Обука

Учила и опрема за наставу и обуку из хидраулике (дидактика)

 • Програм стручне обуке према програму у оквиру Rexroth-Drive&Control академије, Würzburg - Немачка.
 • Стручна обука према захтеву купца 
 • Учила за наставу (приручници, вежбе, CD/DVD, модели, анимације, софтвер итд.)
 • Електронска стручна обука, тј.обука преко интернета (е-Training)
 • Богата опрема за обуку из области индустријске и мобилне хидраулике
 • Комплетне хидрауличке станице, тј системи за обуку, типови: DS4, WC200, WС290 и др.

Технодел д.о.о. Вам нуди подршку при избору учила и опреме за обуку и њихову директну продају.
Технодел д.о.о. Вам у смислу обуке може дати квалитетну продршку и координацију стручних обука којe би се одвијале у организацији Rexroth-Drive&Control академије.


Детаљније о програму обуке из индустријске хидраулике - Линк

Детаљније о програму обуке из мобилне хидраулике - Линк

КОНТАКТ

 • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
 • Технодел д.о.о.
 • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
 • info@tehnodel.rs
 • www.tehnodel.rs
 • +381 11 4074-455
 • - fax +381 11 3410-949
 • +381 63 309-409